Projekt// Audiovisuaalne emotsioonide kontsert

 • Oma lugu jutustav kontsert koos klassikalise muusika, videoprojektsiooni ja kirjanduslike vahelugemistega.

  Kirjeldus

  Igal muusikapalal on oma lugu ja emotsioon jutustada. LAB Orkestri projekt soovib ellu kutsuda uue vormi jutustavast muusikateatrist, mille eesmärk on ühendada klassikaline muusika erinevate kunstivaldkondadega nagu kirjandus ja visuaalkunst ning panna erinevad valdkonnad omavahel kaasaegses vormis suhtlema.
  Need oma lugu jutustavad kontserdid viivad publiku muusika, videoprojektsioonide ja kirjanduslike vahelugemiste kaudu erinevatesse paikadesse, muusika ja kirjanduse maailma. Selline kontsertidee seob muusika otseselt kirjanduse ja videokunstiga. Keskne roll projektis on muusikal koos kõikide meeleolude ja väljendusrikkusega. Erinevat laadi videoprojektsioonid toetavad neid meeleolusid ning annavad publikule tunde, justkui viibiks nad sel hetkel hoopis kaugel eemal. Kontsertidel on kirjanduslik teema. Vahelugemised valitud teosest, olgu selleks siis mõni romaan, novell, lühijutt või hoopis koomiks, juhatavad sisse kontserdi teema ja kujundavad selle sisu algusest lõpuni.

  Koht ja asetus

  Kontserdid leiavad aset teatrisaalides. Muusikud mängivad kas laval või võimalusel orkestriaugus. Ka publik on paigutatud istuma nii lavale kui ka lava ette. Selline asetus võimaldab tuua publiku passiivsest pelgalt kuulaja rollist aktiivsesse rolli. Inimesed võivad laval vabalt liikuda ning lasta end kontserdi käigus juhatada näitleja(te)l, kelle ülesandeks on lugeda tekstikatkendeid raamatutest. Videod projekteeritakse valgele kangale/ekraanidele ümber lava (või kolmele lava ümbritsevale seinale) ning tühja saaliossa. Selline lahendus viib publiku piltlikult otse keset kirjanduslikku lugu ja muusikat, justkui oleks kuulajad ise raamatu osalised või pealtvaatajad. Samal ajal saavad nad kogeda ja avastada muusika võlu koos kõikide väljendusvõimalustega.

  Muusika ja esitajad

  Mängitav muusika on valitud vastavalt kontserdi teemale, kõlada võib nii surematu klassika kui ka teosed kaasajast. Ansambli suurus varieerub kammeransamblist kammerorkestrini.

  Kirjandus

  Kirjanduse valik sõltub paljudest erinevatest aspektidest: kunstilised taotlused, muusika valik, kontserdi sihtgrupp, kontserdi asukoha riik jms.