LAB-O_www_header-home2

Eesti LAB Orkester

Uued klassikalise muusika esitamised

Eesti LAB Orkester on võrdlemisi uus klassikalise muusika suunitlusega noorteprojekt Eestis. Saksamaalt pärit kultuuriprodutsent Markus Köcher ja noor Eesti dirigent Tanel Nurk on koostöös välja arendanud projekti idee, mis sai oma esialgse kuju 2012 aasta lõpul.

LAB Orkestri eesmärgiks on leida uusi viise ja mooduseid klassikalise muusika esitamiseks, selle loomiseks ja väljendamiseks, mis omakorda tugevdaks klassikalise muusika rolli kaasaegses ühiskonnas.

LAB Orkester soovib pakkuda noortele professionaalsetele muusikutele mängimis- ning esinemisvõimalusi. Projekti iseloom on avatud ja eksperimentaalne, olles rohkem foorum erinevate esituskoosluste kohtumiseks kui üksnes orkester selle sõna otseses tähenduses.

LAB Orkester ei taha kindlasti dikteerida, kuidas teha uut moodi muusikat. Meie idee on näidata ja arendada erinevaid võimalusi. Eksperimendid, mõttetalgud, kunstilised katsetused – need on vaid mõned märksõnad, mis LAB Orkestri projekte iseloomustavad. Me loodame luua uut moodi orkestri, teha asju teistmoodi.