LAB-O_www_header-home3

Uus orkester Eestis

Eesti LAB Orkester on võrdlemisi uus klassikalise muusika suunitlusega noorteprojekt Eestis, mille eesmärgiks on leida uusi viise ja mooduseid klassikalise muusika esitamiseks, selle loomiseks ja väljendamiseks. Lisainfo

A NEW ORCHESTRA IN ESTONIA

The LAB Orchestra is the new project of young classical musicians in Estonia with an open character: a forum for creativity and different ensembles. Foundend in 2012 by the German culture manager Markus Köcher and the Estonian conductor Tanel Nurk the project seeks new ways of performing classical music. Read more.

 

PEAGI TULEMAS // COMING UP Soon

Audiovisuaalne emotsioonide kontsert “Meister ja Margarita” //
Audio-visual Concert of Emotions “The Master & Margarita”

Lisainfo. // Read more.